HONDA JAZZ 1

HONDA JAZZ
วิทยุติดรถเดิม
ปรีแอมป์
ลำโพงแยกชิ้น 6.5 นิ้ว คู่หน้า
แอมป์ 4 CH
ซับ 10 นิ้ว
ตู้ซับ วางข้าง ทำขึ้นมาใหม่ปริมาตรเหมาะสำหรับซับตัวนี้โดยเฉพาะ